Planirani kursevi

Kalendar kurseva u aprilu i maju 2016.god.Raspored kurseva koji će se održati u Centru za permanentno obrazovanje u toku juna 2018. god.

 

Oznaka kursa Naziv kursa Vreme održavanja Trajanje [h] Prijava
Ex-001 Protiveksplozivna zaštita električnih i neelektričnih uređaja i instalacija 18.-21. 06.2018. Prijava
Ex-PO Dopuna i obnova znanja protiveksplozivna zaštita električnih i neelektričnih uređaja i instalacija 19.-21. 06.2018. Prijava
JZ-001 Obuka za rad sa otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja 04.-22.06.2018. Prijava

Napomena:
Detaljnije informacije možete dobiti na sledeće brojeve telefona: 00 381 11 2626-759 i 00 381 11 2634-451.
– Ukoliko ste zainteresovani za neki kurs pošaljite preliminarnu prijavu aktiviranjem veze „Prijava” i popunite obrazac sa opisom poslova koje obavljate.