Kalendar kurseva u aprilu i maju 2016.god.Raspored kurseva koji će se održati u Centru za permanentno obrazovanje u toku januara i februara 2018. god.

 

Oznaka kursa Naziv kursa Vreme održavanja Trajanje [h] Prijava
JZ-xx1 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite pri korišćenju mernoregulacionih uređaja 23.-26. 01.2018. Prijava
JZ-xx2 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u industriji 23.-26. 01.2018. Prijava
JZ-xx3 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri korišćenju rendgen analizatora 23.-26. 01.2018. Prijava
JZ-xx4 Osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri korišćenju rendgen uređaja za kontrolu proizvoda 23.-26. 01.2018. Prijava
JZ-xx5 Periodična obnova znanja osposobljavanja profesionalno izloženih lica za sprovoženje mera zaštite od jonizujućih zračenja u industriji 24.-25. 01.2018. 12 Prijava
JZ-xx6 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u medicinskoj rendgen dijagnostici (MRD) 29.01-01.02.2018. 20 Prijava
JZ-xx7 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u stomatološkoj rendgen dijagnostici 29.01-01.02.2018. 20 Prijava
JZ-xx8 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u veterinarskoj rendgen dijagnostici 29.01-01.02.2018. 20 Prijava
JZ-xx9 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u stomatologiji 29.01-01.02.2018. 20 Prijava
JZ-x10 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u veterini 29.01-01.02.2018. 20 Prijava
JZ-x11 Periodična obnova znanja osposobljavanja profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u medicinskoj rendgen dijagnostici, stomatologiji i veterini 30.-31.01.2018. Prijava

Napomena:
Detaljnije informacije možete dobiti na sledeće brojeve telefona: 00 381 11 2626-759 i 00 381 11 2634-451.
– Ukoliko ste zainteresovani za neki kurs pošaljite preliminarnu prijavu aktiviranjem veze „Prijava” i popunite obrazac sa opisom poslova koje obavljate.