Kalendar kurseva u aprilu i maju 2016.god.Raspored kurseva koji će se održati u Centru za permanentno obrazovanje u toku januara 2017. god.

 

Oznaka kursa Naziv kursa Vreme održavanja Trajanje [h] Prijava
JZ-STP Periodična obnova znanja za osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u stomatološkoj rendgen dijagnostici 17.-18. 01.2017. 12 Prijava
JZ-IRPO Periodična obnova znanja profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u industrijskoj radiografiji 16.-17. 01.2017. 12 Prijava
JZ-IRO Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u industrijskoj radiografiji 16.-18. 01.2017. 20 Prijava
JZ-STO Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u stomatološkoj rendgen dijagnostici 16.-19. 01.2017. 30 Prijava
JZ-MRD Osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u medicinskoj rendgen dijagnostici (MRD) 24.-27. 01.2017. 20 Prijava
JZ-OMRD Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u medicinskoj rendgen dijagnostici (MRD) 24.-27. 01.2017. 30 Prijava
JZ-PMRD Periodična obnova znanja profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u medicinskoj rendgen dijagnostici (MRD) 25.-26. 01.2017. 12 Prijava

Napomena:
Detaljnije informacije možete dobiti na sledeće brojeve telefona: 00 381 11 2626-759 i 00 381 11 2634-451.
– Ukoliko ste zainteresovani za neki kurs pošaljite preliminarnu prijavu aktiviranjem veze „Prijava” i popunite obrazac sa opisom poslova koje obavljate.