Kalendar kurseva u aprilu i maju 2016.god.Raspored kurseva koji će se održati u Centru za permanentno obrazovanje u toku januara i februara 2018. god.

 


Oznaka kursa Naziv kursa Vreme održavanja Trajanje [h] Prijava
Ex-001 Protiveksplozivna zaštita električnih i neelektričnih uređaja i instalacija 12.-16. 03.2018. Prijava
Ex-PO Dopuna i obnova znanja protiveksplozivna zaštita električnih i neelektričnih uređaja i instalacija 13.-15. 03.2018. Prijava
JZ-001 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovodenje mera zaÜtite od jonizujucih zracenja u medicinskoj rendgen dijagnostici (MRD) 19.-22.03.2018. Prijava
JZ-002 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri servisiranju rendgen uređaja u medicinskoj rendgen dijagnostici) 19.-22.03.2018. Prijava
JZ-003 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovodenje mera zaÜtite od jonizujucih zracenja u stomatoloÜkoj rendgen dijagnostici 19.-22.03.2018. Prijava
JZ-004 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovodenje mera zaÜtite od jonizujucih zracenja u veterinarskoj rendgen dijagnostici 19.-22.03.2018. Prijava
JZ-005 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u radioterapiji 19.-22.03.2018. Prijava
JZ-006 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u u medicinskoj rendgen dijagnostici 19.-22.03.2018. Prijava
JZ-007 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u u stomatološkoj rendgen dijagnostici 19.-22.03.2018. Prijava
JZ-008 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u u veterinarskoj rendgen dijagnostici 19.-22.03.2018. Prijava
PO-00 Periodične obnove znanja 20.-21.03.2018. Prijava
JZ-009 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovodenje mera zaÜtite pri koriÜcenju mernoregulacionih uredaja 26.-29. 03.2018. Prijava
JZ-010 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovodenje mera zaštite od jonizujucih zracenja u industriji 26.-29. 03.2018. Prijava
JZ-011 Osposobljavanje lica odgovornih za sprovodenje mera zaštite od jonizujucih zracenja pri korišcenju rendgen analizatora 26.-29. 03.2018. Prijava
JZ-012 Osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri korišćenju rendgen uređaja za kontrolu prtljaga 26.-29. 03.2018. Prijava
RT-1-01 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri korišćenju rendgen uređaja za radiografsko ispitivanje materijala u industrijskoj radiografiji nivo1 26.03-05.04.2018. Prijava
RT-1-02 Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri korišćenju izvora zračenja za radiografsko ispitivanje materijala u industrijskoj radiografiji nivo1 26.03-05.04.2018. Prijava
PO-01 Periodične obnove znanja 27.-28.03.2018. Prijava

Napomena:
Detaljnije informacije možete dobiti na sledeće brojeve telefona: 00 381 11 2626-759 i 00 381 11 2634-451.
– Ukoliko ste zainteresovani za neki kurs pošaljite preliminarnu prijavu aktiviranjem veze „Prijava” i popunite obrazac sa opisom poslova koje obavljate.