Trajanje: 90 časova (2 nedelja)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Pisanje procedure za radiografsko ispitivanje
Specifičnosti metode radiografskog ispitivanja
Specijalne metode i tehnike radiografskog ispitivanja
Pisanje uputstva za radiografsko ispitivanje
Izbor opreme za ispitivanje
Izbor tehnika ispitivanja
Izbor parametara ispitivanja
Podešavanje i kalibrisanje opreme
Primena metode i nadzor u toku radiografskog ispitivanja – praktične vežbe
Organizacija i nadzor nad sprovođenjem mera zaštite pri radu
Organizacija rada osoba sa prvim nivoom osposobljenosti
Vrste i uzroci nastajanja nepravilnosti u zavarenim spojevima
Vrste i uzroci nastajanja nepravilnosti u odlivcima
Interpretacija i ocenjivanje radiograma prema odgovarajućim standardima
Standardi i norme
Dokumentacija o izvšenom radiografskom ispitivanju