Svakom polazniku kursa je obezbeđena odgovarajuća literatura za praćenje nastave kao i upustva i oprema za izvođenje praktičnih vežbi. U toku kursa se prati usvojenost pređenog gradiva putem konsultacija i kolokvijuma.
Na teorijskim predavanjima i praktičnim vežbama su angažovani predavači, vrhunski stručnjaci u datoj oblasti, iz Instituta Vinča, sa fakulteta i drugih instituta iz privrede.
Posle dopunskog obučavanja obavlja se provera znanja.
Način provere usvojenog znanja je u obliku testa. Polaznik odgovara izborom samo jednog potpuno tačnog odgovora od 4 ponuđena odgovora. Polaznik je pozitivno odgovorio na test provere znanja ako ima najmanje 80% od maksimalno mogućeg broja bodova.
Po uspešno završenom kursu, polaznik dobija odgovarajuće uverenje.

Zainteresovani za obuku se mogu prijaviti na kontakt adresu, a detaljno obaveštenje o obuci biće im dostavljeno putem elektronske pošte.

Pored toga, sve informacije vezane za održavanje kurseva, zainteresovani mogu pratiti u sekciji „AKTUELNOSTI”.