Metode IBR

Uvod

Stranica je fazi izrade. Hvala na razumevanju.

Trajanje: 30 časova (1 nedelja)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Fizički osnovi metode ispitivanja magnetnim česticama
Opšti principi ispitivanja materijala magnetnim česticama
Proizvodi i vrste nepravilnosti koji se mogu ispitivati magnetnim česticama
Oprema i uređaji za ispitivanje
Sredstva za ispitivanje
Praktične vežbe
Zapisivanje i klasifikacija indikacija
Dokumentacija
Zaštita na radu

Trajanje: 40 časova (1 nedelja)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Karakteristike magnetnh materijala
Krive magnećenja feromagnetnih materijala
Magnetno polje oko namagnetisanih materijala
Izbor opreme i uređaja za ispitivanje magnetnim česticama
Kalibracija opreme za ispitivanje
Izbor sredstava za ispitivanje
Pisana uputstva za ispitivanje magnetnim česticama
Izbor struje za magnetisanje
Mogućnosti registrovanja grešaka magnetnim česticama
Vrste i karakteristike nepravilnosti u zavarenim spojevima
Vrste i karakteristike nepravilnosti u odlivcima
Vrste i karakteristike nepravilnosti u otkivcima
Kriterijumi prihvatljivosti indikacija
Analiza i ocenjivanje indikacija
Standardizacija
Dokumentacija

Trajanje: 85 časova (40 h teorijske i 45 h praktične obuke (2 nedelje)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Fizički osnovi radiografskog ispitivanja
Proizvodi i vrste nepravilnosti koji se mogu ispitivati radiografskom metodom
Oprema za radiografsko ispitivanje
izvori jonizujućeg zračenja (rendgen i izotop)
oprema za detekciju zračenja
pomoćna oprema
oprema za mračnu komoru
Dozimetrija i zaštita od zračenja
Informacije o predmetu ispitivanja
Tehnike radiografskog ispitivanja
Praktične vežbe
Klasifikacija nepravilnosti u zavarenim spojevima
Klasifikacija nepravilnosti u odlivcima
Prikaz rezultata isptivanja prema standardima
Dokumentacija

Trajanje: 90 časova (2 nedelja)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Pisanje procedure za radiografsko ispitivanje
Specifičnosti metode radiografskog ispitivanja
Specijalne metode i tehnike radiografskog ispitivanja
Pisanje uputstva za radiografsko ispitivanje
Izbor opreme za ispitivanje
Izbor tehnika ispitivanja
Izbor parametara ispitivanja
Podešavanje i kalibrisanje opreme
Primena metode i nadzor u toku radiografskog ispitivanja – praktične vežbe
Organizacija i nadzor nad sprovođenjem mera zaštite pri radu
Organizacija rada osoba sa prvim nivoom osposobljenosti
Vrste i uzroci nastajanja nepravilnosti u zavarenim spojevima
Vrste i uzroci nastajanja nepravilnosti u odlivcima
Interpretacija i ocenjivanje radiograma prema odgovarajućim standardima
Standardi i norme
Dokumentacija o izvšenom radiografskom ispitivanju

Trajanje: 40 časova (1 nedelje)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Fizički osnovi ispitivanja vrtložnim strujama
Proizvodi i vrste nepravilnosti koji se mogu ispitivati vrtložnim strujama
Oprema za ispitivanje vrtložnim strujama
Informacije o predmetu ispitivanja
Prikaz rezultata isptivanja prema standardima
Standardi i norme
Dokumentacija o izvšenom ispitivanju vrtložnim strujama

Trajanje: 60 časova (8 radnih dana)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Specifičnosti metode ispitivanja vrtložnim strujama
Pisanje uputstva za ispitivanje vrtložnim strujama
Izbor opreme za ispitivanje
Izbor tehnika ispitivanja
Izbor parametara ispitivanja
Podešavanje i kalibrisanje opreme
Analiza i vrednovanje dobijenih indikacija
Standardi i norme
Dokumentacija o izvšenom radiografskom ispitivanju

Trajanje: 60 časova (8 radnih dana)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Fizičke definicije vizuelnog ispitivanja
Oprema za vizuelno ispitivanje
Ispitivanje nepristupačnih mesta
Vizuelno ispitivanje procesa zavarivanja i zavarenih spojeva
Vizuelno ispitivanje procesa livenja i livenih proizvoda
Vizuelno ispitivanje otkovaka
Vizuelno-dimenziono opreme pod pritiskom
Vizuelno ispitivanje na procesnoj i energetskoj opremi i cevovodima u eksploataciji
Pisane procedure i korišćenje pisanih procedura za vizuelno ispitivanje
Praktične vežbe
Standardi i norme
Dokumentacija