Trajanje: 85 časova (40 h teorijske i 45 h praktične obuke (2 nedelje)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Fizički osnovi radiografskog ispitivanja
Proizvodi i vrste nepravilnosti koji se mogu ispitivati radiografskom metodom
Oprema za radiografsko ispitivanje
izvori jonizujućeg zračenja (rendgen i izotop)
oprema za detekciju zračenja
pomoćna oprema
oprema za mračnu komoru
Dozimetrija i zaštita od zračenja
Informacije o predmetu ispitivanja
Tehnike radiografskog ispitivanja
Praktične vežbe
Klasifikacija nepravilnosti u zavarenim spojevima
Klasifikacija nepravilnosti u odlivcima
Prikaz rezultata isptivanja prema standardima
Dokumentacija