Periodična obnova znanja se sprovodi za sva profesionalno izložena lica i lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite najmanje jednom u pet godina.

   Broj časova za periodičnu obnovu znanja za sva profesionalno izložena lica i lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite je 12 časova.

   Broj časova za periodičnu obnovu znanja za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite u medicini je 20 časova.