Na kursevima se polaznici osposobljavaju za sprovođenje mera zaštite.

   Osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja sprovodi se za sva lica profesionalno izloženim jonizujućim zračenjima.

   Dužina trajanja je 20 časova za sva profesionalno izložena lica (15 časova teorijske i 5 časova praktične obuke).

   Program obuke zavisi od oblasti primene jonizujućih zračenja.