Na kursevima za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja se polaznici upoznaju sa obavezama i odgovornostima pri korišćenju izvora jonizujućih zračenja kroz zakonsku regulativu.

   Lica odgovorna za zaštitu od jonizujućih zračenja vrše nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od jonizujućih zračenaja pri korišćenju izvora jonizujućih zračenja i vode evidenciju o: izvorima jonizujućih zračenja, profesionalno izloženim licima, dozimetrijskoj kontroli profesionalno izloženih lica, zdravstvenim pregledima i prisustvuju inspekcijskom nadzoru.

   Dužina trajanja obuke za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite u medicini je 30 časova.

   Dužina trajanja obuke za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite u industriji i drugim oblastima je 20 časova.