Trajanje: 60 časova (8 radnih dana)

Mesto održavanja: Centar za permanentno obrazovanje, Kosančićev venac 29, Beograd

P R O G R A M

Termini i definicije
Specifičnosti metode ispitivanja vrtložnim strujama
Pisanje uputstva za ispitivanje vrtložnim strujama
Izbor opreme za ispitivanje
Izbor tehnika ispitivanja
Izbor parametara ispitivanja
Podešavanje i kalibrisanje opreme
Analiza i vrednovanje dobijenih indikacija
Standardi i norme
Dokumentacija o izvšenom radiografskom ispitivanju