Preliminarna prijava na kurs:
"Periodična obnova znanja profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u industrijskoj radiografiji"