Preliminarna prijava na kurs:
"Periodična obnova znanja osposobljavanja profesionalno izloženih lica za sprovoženje mera zaštite od jonizujućih zračenja u industriji"