Preliminarna prijava na kurs:
"Osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonuzujućih zračenja u medicinskoj rendgen dijagnostici (MRD)"