Preliminarna prijava na kurs:
"Osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri korišćenju rendgen uređaja za kontrolu prtljaga"