Preliminarna prijava na kurs:
"Osposobljavanje lica odgovornih za sprovodenje mera zaštite od jonizujucih zracenja u industriji"