Preliminarna prijava na kurs:
"Osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri korišćenju rendgen analizatora"