Preliminarna prijava na kurs:
"Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovodenje mera zaštite pri korišcenju mernoregulacionih uredaja"