Preliminarna prijava na kurs:
"Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovodenje mera zaÜtite od jonizujucih zracenja u medicinskoj rendgen dijagnostici (MRD)"