Preliminarna prijava na kurs:
"Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite pri korišćenju mernoregulacionih uređaja"