Preliminarna prijava na kurs:
"Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u radioterapiji"