Preliminarna prijava na kurs:
"Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri servisiranju rendgen uređaja u medicinskoj rendgen dijagnostici"