Preliminarna prijava na kurs:
"Obuka za rad sa zatvorenim izvorima i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri korišćenju izvora zračenja za radiografsko ispitivanje materijala u industrijskoj radiografiji nivo1"