Preliminarna prijava na kurs:
"Dopuna i obnova znanja protiveksplozivna zaštita električnih i neelektričnih uređaja i instalacija"